Korncirklen1

 

Åndelig udvikling

af Aart Jurriaanse

indexFølgende omhandler de fem fremadskridende faser i den udviklende sjæls liv, fra den primitive til den oplyste bevidsthed.

Den evolutionære trang – den uimodståelig impuls til at gå fremad på Lysets Vej, fra mørket ind i lyset, fra det uvirkelige til det virkelige, fra død til udødelighed – er en guddommelig egenskab iboende alle skabte former. Menneskelivet kan opdeles i 5 fremadskridende udviklingsfaser, hvor hver fase er bestemt af ens indre åndelige flamme og kvaliteten af det lys, som udstråles.

Udviklingen gennem disse faser er spredt over store tidsperioder, faktisk over mange millioner af år, og på det fysiske plan strækker udviklingen sig over utallige inkarnationer. Især i de tidlige stadier af eksistens er menneskets udvikling meget langsom, og det er først, når sjælen virkeligt bliver integreret i personligheden, at der sker en markant forøgelse i udviklingen.

Følgende klassifikation søger at give et helhedsindtryk af den generelle udviklingsproces. Denne fremgangsmåde vil dog variere fra sjæl til sjæl, både med hensyn til hastighed og kendetegn, og i nogle tilfælde vil de foreskrevne tidsperioder delvis overlappe hinanden, og endog i nogen grad vise en sideløbende udvikling.