Sep 222015
 

Når mennesket vågner op til erkendelsen af sin sande natur, vil en dyb forvandling finde sted på jorden. Denne begivenhed er ikke så langt væk, som mange måske antager. Netop nu ses de tegn, der viser os, jeres ældre søstre og brødre, at mange vågner op til denne velsignede sandhed. Evolutionens magnet, Guds åndelige maskine, trækker nu mange, der er rede til denne åbenbaring, fremad og opad. Mange står ved portalen, klar til at kende sig selv som guder. Med tiden vil så mange have passeret gennem porten, at menneskets guddommelighed vil blive et anerkendt faktum. Således vil det være, og således vil menneskene tillige genopdage deres enhed.

Gaver

For at støtte denne udvikling står Maitreya og hans disciple klar, idet de føjer deres gaver af kærlighed og erfaring til menneskets bestræbelser. Uden deres tilstedeværelse ville menneskets fremskridt være langsomt og endog yderst risikabelt.

I dag afventer verden, medvidende eller ej, Maitreyas åbenlyse manifestation i menneskenes midte. Ligeledes afventer Maitreya ivrigt øjeblikket, hvor hans ansigt kan ses af alle, hans ord genlyde i forventningsfulde sind og hans kærlighed gennemtrænge de åbne hjerter i alle, der elsker deres medmennesker. Nyligt indtrufne begivenheder indgød håbet, at hans tilsynekomst måske kunne begynde før afslutningen af året, der nu er endt (1997); men hos os bliver planer lavet – og forkastet – som omstændighederne dikterer. I alt væsentligt er dette øjeblik imidlertid nu over os, og menneskene må forvente at se den Store Herre når som helst.

Styrke

Når den dag inden længe oprinder, vil mange erfare den usædvanlige styrke i Maitreyas kærlighed, det dybe kendskab til den menneskelige situation, som er hans, de praktiske skridt for at afhjælpe denne situation, som han vil gøre sig til talsmand for. For dem vil opgaven være at afveje, at vurdere og at foretage deres valg: Frihed og retfærdighed for alle og en ende på menneskelig elendighed – eller en afslutning på menneskets ophold på jorden i ydmygelse og nederlag. Maitreya ved, at menneskene vil vælge rigtigt, at han ikke er kommet forgæves. Han ved, at klart brændende i menneskenes hjerter findes aspirationen, længslen efter broderskab og retfærdighed, efter ægte samhørighed og tillid. Maitreyas lederskab og kærlighed er det par nøgler, der kan åbne menneskenes hjerter.

Læsere af disse sider vil vide, hvad der kan forventes og vil fornemme hvordan, der skal handles. Benyt denne lejlighed til at tjene dine brødre og søstre over hele verden ved at fortælle dem de glade nyheder. Væk dem til den ubetalelige erfaring og det valg, der snart vil være deres. Opmunter dem med håb og forventning om en bedre og lykkeligere fremtid og opluk således deres hjerter for Maitreyas kærlighed.

Sorry, the comment form is closed at this time.